Medycyna naturalna

Skośne zdrowie

Próby jej wprowadzania do świata medycyny zachodu, są coraz częstsze. Niestety brak wystarczającej informacji i uregulowań prawnych sprawia, że medycyna chińska dla większości z nas, wciąż owiana jest tajemnicą.