Jak skutecznie się motywować?

Za każdym sukcesem, czy to zawodowym, naukowym czy sportowym, stoi odpowiednio dobrana strategia realizacji celów i właściwie dobrane działania. Każdy krok na drodze do spełniania ambicji wymaga motywacji. Co to właściwie jest i dlaczego to właśnie ona decyduje o fakcie, czy marzenia zostaną przekute w czyny?

Motywacja – definicja

Według portalu edukuj.pl motywacja jest ogółem działań, których celem jest pobudzenie jednostki do działania. To właśnie te mechanizmy odpowiedzialne są za siłę oraz linię obranych czynności, które mają doprowadzić do realizacji zamierzonych celów. Na daną aktywność człowieka mają wpływ różne procesy nerwowe, poznawcze czy motoryczne. Na motywację składają się czynności początkujące działanie, czy i kierujące je w konkretnym kierunku.

Podsumowując, motywacja to siła napędowa do działania.

Jak skutecznie się zmotywować?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób efektywnie się motywować. Rozpatrzmy więc tę kwestię na przykładzie chęci nauki języka obcego.

Po pierwsze, ważne jest, aby skonkretyzować cel. Efektywność działań uzależniona jest od obranego zamiaru – im bardziej jest on klarowny i konkretny, tym łatwiej o motywację. Zamiast mówić o nauce języka obcego w ogóle, warto określić jaki język, czas nauki i poziom, który chcemy osiągnąć w owym okresie, np. “nauczę się języka rosyjskiego do poziomu B1 w ciągu roku”. Określenie czasu, jest o tyle ważne, że nam ludziom o wiele jest realizować cele krótkodystansowe. Brak konkretyzacji terminu w większości osób jest zgubne i powoduje porzucenie celu wraz z upływem kolejnych godzin/tygodni/miesięcy.

Po drugie, aby skutecznie się motywować, warto również określić korzyści, które przyniesie realizacja konkretnego celu. Komunikatywna znajomość języka obcego to klucz do podróżowania czy podwyżki w pracy lub lepszego stanowiska w innej firmie. Jest to również okazja do poznania nowych ludzi, kultury czy zwyczajów.

Bardzo ważna jest regularność działań i systematyczność. Efektywna motywacja wymaga określenia konkretnego czasu, kiedy podejmowane będą działania, zmierzające do realizacji celu. Warto wybrać sobie dzień/dni i godzinę, np. wtorki i czwartki, od 19 do 20. Kiedy pora ta nadejdzie, należy odłożyć telefon, wyłączyć niepotrzebne rozpraszacze, powtórzyć sobie, jakie korzyści przyniesie realizacja celu i do dzieła!

Po czwarte, warto również znaleźć sobie wzór do naśladowania – taka inspiracja będzie skutecznie motywować, a nawet pomoże określić dokładny kierunek działań.

Piąte. Małymi krokami do wielkich sukcesów. Nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu będziemy mówić płynnie w języku obcym. Skutecznej motywacji służy postawienie sobie małych celów, których realizacja każdorazowo pobudzi nas do kolejnych działań i osiągania następnych poziomów. Warto jest również opracowanie konkretnego planu działania, w którym krok po kroku, zawarte będą kolejne etapy działania.

Robert Kiyosaki powiedział kiedyś “Porażka inspiruje zwycięzców. To jest ich największy sekret”. Warto pamiętać, że na drodze do każdego sukcesu, niezależnie czy jest to nauka języka czy zdanie egzaminu na prawo jazdy, stoją porażki. Czasem wynikają one ze źle dobranych metod realizacji celu, ale bywa i tak, że porażki pojawiają się niezależnie od jednostki. Niestety, mają one mocną siłę demotywacyjną i nierzadko decydują o rezygnacji z marzeń. Aby realizować swoje cele, należy porażki potraktować jako swoistą naukę, która w przyszłości uczyni człowieka silniejszym i bardziej odporniejszym, zaś właściwie wyciągnięte z owej porażki wnioski mogą skutecznie zredukować ryzyko pojawienia się podobnych problemów.

Realizacja planu działania będzie o tyle łatwiejsza, o ile po każdym następnym etapie nagrodzimy samych siebie. Nagrody mogą przybrać różną formę – ulubionej potrawy, zakupu nowego ubrania, wyjścia do kina czy wyjazdu na wycieczkę – ważne, aby było skutecznym impulsem do dalszych działań.

Podsumowując, odpowiednia motywacja jest kluczem do sukcesu. Chcąc spełniać swoje marzenia, warto zwizualizować sobie marzenia, a następnie krok po kroku, przy zastosowaniu opracowanej wcześniej strategii, uwzględniającą również nagrody, nie bacząc na porażki, iść do przodu po drodze do realizacji celów.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz